Tiếp bước con đường của đại Danh y Tuệ Tĩnh

Tiếp bước con đường của đại Danh y Tuệ Tĩnh với phương châm “Nam dược trị Nam nhân” Công ty TUỆ LINH lấy trí TUỆ làm nền tảng, làm động lực phát triển để sản xuất ra các sản phẩm LINH nghiệm.

CHUẨN HÓA NGUỒN NGUYÊN LIỆU, QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Cho ra đời những sản phẩm chất lượng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Vùng nguyên liệu sạch

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu tập trung có ý nghĩa sống còn với hầu hết các ngành sản xuất, đặc biệt là với ngành dược. Thế nhưng, dường như nhiều doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam vẫn còn đang tìm lời giải cho bài toán này.

Giám sát chất lượng sản phẩm

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu tập trung có ý nghĩa sống còn với hầu hết các ngành sản xuất, đặc biệt là với ngành dược. Thế nhưng, dường như nhiều doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam vẫn còn đang tìm lời giải cho bài toán này.

Dây chuyền sản xuất hiện đại

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu tập trung có ý nghĩa sống còn với hầu hết các ngành sản xuất, đặc biệt là với ngành dược. Thế nhưng, dường như nhiều doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam vẫn còn đang tìm lời giải cho bài toán này.

Nghiên cứu khoa học

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu tập trung có ý nghĩa sống còn với hầu hết các ngành sản xuất, đặc biệt là với ngành dược. Thế nhưng, dường như nhiều doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam vẫn còn đang tìm lời giải cho bài toán này.

Header

Đối với Tuệ Linh, danh hiệu và giải thưởng là sự ghi nhận của nhà nước cũng như các tổ chức uy tín của Việt Nam và thế giới, cho những nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng một thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vược dược phẩm và thực phẩm chức năng từ dược liệu trong nước. Công ty cũng không ngừng từng bước tăng cường nghiên cứu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để mang lại hiệu quả cao trong việc chăm sóc sức khỏe, phòng và chữa bệnh từ dược liệu thiên nhiên cho người dân Việt Nam cũng như từng bước mang dược liệu Việt Nam hội nhập với thế giới.