Viêm gan Virus

Bệnh viêm gan do nhiều loại virút (virút A, B, C, D, E) gây ra. Hay gặp nhất là các loại viêm gan A, B và C.

viem-gan-virus

Viêm gan vurus

Viêm gan A

Bệnh do virút viêm gan A gây nên người có bệnh có thể lây sang người khác trong thời gian từ trước khi có triệu chứng mắc bệnh 2 tuần đến sau khi hết vàng da 1 tuần. Trong điều kiện tự nhiên virút viêm gan A có thể sống vài tuần và ở trong nước có thể sống 10 ngày. Virút viêm gan A có ở trong phân người bệnh và lây sang người khác qua đường miệng thông qua một số cách tiếp xúc sau: - Tiếp xúc trong quan hệ tình dục như tay miệng với cơ quan sinh dục. - Rửa tay không sạch sau khi đi nh