Vông vang

vong vang Vông vang

Tên khác:

Bông vang.

Tên khoa học:

Hibicus abelmoschux L., họ Bông (Malvaceae).
Cây mọc hoang ở nhiều nơi trong nước ta.

Bộ phận dùng:

Hạt, rễ.

Thành phần hoá học chính:

Tinh dầu, chất nhầy.

Công dụng:

Hạt làm thuốc trấn kinh, chữa di tinh thông tiểu, chữa rắn cắn.
Rễ dùng làm thuốc bổ thay Sâm bố chính.

Cách dùng, liều lượng:

Tinh dầu vông vang thường được chiết bằng dung môi là một loại tinh dầu cao cấp.
Ngày dùng 4-6g hạt dưới dạng thuốc sắc hoặc thuốc bột chữa di tinh, thông tiểu, trấn kinh.