Tê giác

te-giac

tê giác

Tên khoa học:

Rhinoceros sondaicus Desmarest

Nguồn gốc:

Dược liệu là sừng con Tê (Tê giác) một sừng Vị thuốc phải nhập hoàn toàn từ T

Thành phần hoá học chính:

genol.

Công dụng:

Cách dùng, liều lượng:

Ngày dù hợp với các vị thuốc khác.

Chủ đề

Sản phẩm tuệ linh