Nifehexal Retard

Nifehexal Retard

Nifehexal Retard Hoạt chất: Nifedipine Chỉ định: Tăng huyết áp. Đau thắt ngực ổn định mạn tính, đau thắt ngực lúc nghỉ kể cả đau thắt ngực Prinzmetal, đau thắt ngực sau nhồi máu cơ

Amlor

Amlor

Amlor Hoạt chất: Amlodipine besylate Chỉ định: Tăng huyết áp. Đau thắt ngực ổn định mạn tính. Đau thắt ngực do co thắt mạch vành (kiểu Prinzmetal). Liều dùng: Khởi đầu: 5 mg, 1

Adalat

Adalat

Adalat Hoạt chất: Nifedipine 10 mg Chỉ định: Dự phòng đau thắt ngực. Điều trị tăng huyết áp. Bệnh Raynaud nguyên phát hoặc thứ phát. Liều dùng: Đau thắt ngực ổn định mạn tính: 1