Niaspan

Niaspan

Niaspan HOẠT CHẤT: Niacin. CHỈ ĐỊNH: Niaspan được chỉ định để giảm LDL-C, Apo B và triglycerid, và tăng HDL-C ở bệnh nhân tăng lipid máu chính và rối loạn lipid máu hỗn hợp. Ở những

ZOCOR®

ZOCOR®

ZOCOR® HOẠT CHẤT: Simvastatin. CHỈ ĐỊNH: Làm giảm nồng độ cholesterol toàn phần, LDL- cholesterol, apolipoprotein B và triglyceride ở bệnh nhân tăng cholesterol máu nguyên phát, tăng cholesterol máu dị

Zetia.

Zetia.

Zetia. HOẠT CHẤT: Ezetimibe. CHỈ ĐỊNH: Ezetimibe được sử dụng kết hợp với statin để cải thiện mức độ cholesterol toàn phần,  LDL cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol . LIỀU

WelChol

WelChol

WelChol HOẠT CHẤT: Colesevelam. CHỈ ĐỊNH: Colesevelam làm giảm LDL cholesterol trong máu. Colesevelam đôi khi được sử dụng cùng với một loại thuốc hạ cholesterol như atorvastatin (Lipitor), fluvastatin

Questran

Questran

Questran HOẠT CHẤT: Cholestyramine CHỈ ĐỊNH: Cholestyramine được sử dụng để làm giảm cholesterol (acid béo) trong máu, đặc biệt là lipoprotein mật độ thấp (LDL). Cholestyramine bột cũng được

Mevacor®

Mevacor®

MEVACOR® HOẠT CHẤT: Lovastatin CHỈ ĐỊNH: Lovastatin được chỉ định phối hợp với chế độ ăn kiêng để làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol lipoprotein trọng lượng phân tử thấp ở

Lopid

Lopid

Lopid Hoạt chất: Gemfibrozil Chỉ định: Gemfibrozil là thuốc chọn lọc để điều trị tăng lipid huyết đồng hợp tử apoE2/apoE2 (tăng lipoprotein - huyết typ III). Tăng triglycerid huyết vừa và nặng

Lofibra

Lofibra

Lofibra Hoạt chất: Fenofibrate. Chỉ định : Fenofibrat được sử dụng trong điều trị rối loạn lipoprotein huyết các tip IIa, IIb, III, IV và V, phối hợp với chế độ ăn. Liều dùng: Người

Lipitor

Lipitor

Lipitor Hoạt chất: Atorvastatin Chỉ định : Atorvastatin được chỉ định như thuốc hỗ trợ cho chế độ ăn để làm giảm cholesterol toàn phần, LDL-C, apolipoprotein B và triglyceride ở bệnh nhân có

Lescol/Lescol XL

Lescol/Lescol XL

Lescol/Lescol XL Hoạt chất: Fluvastatin sodium Chỉ định: Fluvastatin sodium được chỉ định dùng làm thuốc hỗ trợ đối với chế độ ăn kiêng làm giảm lượng cholesterol toàn phần (total-C),

Trang 12