Tác dụng của viên dầu tỏi

Thư cảm ơn của khách hàng về sản phẩm Dầu tỏi.

Thư cảm ơn của khách hàng về sản phẩm Dầu tỏi.

Tại Việt Nam, trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước được thực hiện tại Viện Công nghệ Thực phẩm Quốc gia về trích ly dầu Tỏi tía, các nhà khoa học Việt Nam cũng đã thành công trong việc chiết xuất các hoạt chất này và làm ra viên dầu tỏi tía có tác dụng hiệu quả